Křesťané věří, že smrt je začátkem věčného života s Bohem už navěky. Hindové věří, že smrtí se sice život končí, ale zároveň se začíná nový cyklus. Budhizmus má podobné učení.

Člověka tvoří jeho životní rozhodnutí. Vrací se mu ta dobrá, ale také i ta špatná. Jinými slovy – Jak si usteleš, tak si lehneš.

Důležitými pojmy v hinduistickém učení jsou: reinkarnace a karma – které mají na život a osud obrovský vliv. Reinkarnace znamená znovuzrození a nové tělo je považováno za „nové oblečení“. Podle tohoto učení se člověk může znovuzrodit jako: člověk, zvíře, hmyz nebo dokonce rostlina. Všechno záleží od karmy, která ovlivňuje nás vzestup nebo pád v duchovním řebříčku. Pokud osoba vede dobrý život, v příštím životě ji také čeká velké štěstí. Karma je kombinací kosmické a morální příčiny a následku. Každý lidský život v sobě nese karmu. Karma je následkem všech skutků – těch dobrých nebo těch špatných. O morální hodnotě skutku rozhoduje vůle v konkrétním okamžiku.

10 neprospěšných stavů mysli se označuje jako karma-patha. 3 špatné činy tělem: vražda, krádež a nepříslušný pohlavní styk. 4 špatné činy mluvou jsou lhaní, pomlouvání, hrubá řeč a prázdné tlachání. 3 činy (stavy) mysli: chamtivost, nenávist a zhoubné názory (o neexistenci karmy a znovuzrozování).

Prospěšné stavy mysle jsou:
– nepřítomnost žádostivosti, sobeckosti
– nepřítomnost zášti, neboli laskavost
– nepřítomnost nevědomosti, neboli moudrost

Náš osud a povahu z velké části ovlivňují i Mevy. Do které Mevy patříte, zjistíte z vašeho roku narození. Zjistěte své číslo Mevy a dozvíte se více informací.

Pokračování na další straně

1
2
3