Podívejme se teď blíž na datum narození

Čísla se dělí na sudá a lichá.

Lichá čísla 1, 3, 5 a 7 nesou mužskou energii, dodávají svému nositeli aktivitu, sílu a osobitost. Takový člověk se dokáže samostatně a nezávisle rozhodovat a bude optimisticky naladěn. V této řadě je dobře pozorovatelný pohyb vpřed, směrem k rozvoji. Člověk, který své osobní zájmy staví stále na první místo (1), dochází postupně k pochopení, že společně se všechny záležitosti daří rychleji (3). Potom postupně sbírá zkušenosti, které je třeba předávat jiným (5). A získává nezávislost, která umožňuje projevit svoji jedinečnost (7).

Sudá čísla 2 a 6 jsou nositeli ženské, pasivní energie. Nositelé takových personálních čísel bývají skvělými životními partnery, spolubojovníky, stoupenci společné myšlenky. Do jejich povahy však mohly proniknout nedůvěřivost, podezíravost nebo rozmarnost. Jsou více pesimističtí, ale také více intuitivní.

Poněkud zvláštní pozici má sudé číslo 4. Energie tohoto čísla je neutrální, ve čtyřce jsou ve stejné míře zastoupeny jak aktivita, tak umění přizpůsobit se partnerovi a také touha budovat vztah na zásadách harmonie. Krom toho je čtyřka vysoce náročná k sobě i jiným.

Číslo 8 je sice sudé, má však mužskou energii. Osmičky jsou velmi praktické a zároveň je v jejich povaze sklon k jisté neústupnosti a neochotě naslouchat partnerovu mínění. Záleží na tom, jak partner dokáže argumentovat, protože vrozená poctivost přiměje osmičku uznat fakta.

Nejtajuplnějším osobním číslem je devítka. Číslo 9 patří k lichým, přesto však je nositelem jemné ženské energie. Je to číslo intuice, tajemna a mystiky. Nositelé tohoto osobního čísla jsou přitažliví svou záhadností. Jsou to lidé nadaní a silně disponovaní k magii, umějí číst znamení Osudu a naslouchat nápovědím vnitřního hlasu. Snaží se pochopit a odhalit vše, co je mimo jejich chápání. Mezi devítkami je nemálo senzibilů, lidí, kteří dokážou proniknout a spojit se s jinými energiemi, myšlenkami a přáními.

Lidé, kteří se narodili ve význačných dnech.

Například takoví, kteří přišli na svět ve Štědrý den, ve svatojánskou noc, na čarodějnice a jiné, třeba v den narození nějaké významné osobnosti nebo náboženského svátku.

V takovém případě však rozhodně nemá žádný smysl spojovat tuto okolnost s vlastním osudem! Ne každý, kdo přijde na svět o čarodějnicích, se stane čarodějem nebo čarodějkou a narození ve stejný den jako Karel Čapek ještě nepředurčuje osud slavného spisovatele. Prvotní je vždycky úplné datum, zahrnující i rok narození.

Nastávají bohužel i situace, kdy datum zapsané jako datum narození neodpovídá skutečným údajům příchodu člověka na svět. Jako příklad můžeme uvést příklady, kdy se někdo narodí opravdu těsně před půlnocí, ale zapsán je, jako kdyby se narodil až po ní, tedy v následující den. Takový člověk často žije s pocitem jakési rozdvojenosti a nespokojenosti. Co si v takových situacích počít? Zajít za numerologem. Zkušený odborník provede analýzu obou sousedících dat a poradí, které datum bude příznivější a má-li kvůli tomu smysl nechat si změnit doklady.

V současné době můžeme na internetu najít mnoho informací o tom, jak si provést numerologický výpočet, co znamená to či ono osobní číslo atp.

Avšak jenom zkušený numerolog, který nevyužívá pouze standardní informace, ale především osobní peripetie, vám může připravit nejvěrohodnější výpočet a vytvořit prognózu na určité časové období, pomůže vám vybrat vhodné datum pro započetí jakékoli věci a poskytne vám spoustu zajímavých informací.

Každý z nás si z toho, čím v životě prošel a prochází, bere nějaké poučení. V tom je konec konců smysl existence: učit se, dělat závěry, zdokonalovat se a postupně přecházet na vyšší úroveň bytí, tak jak jsme o tom mluvili v souvislosti s řadou lichých čísel. Navíc však často ještě musíme řešit problém či problémy, jichž se nám dostalo hned při našem narození. V numerologii existuje dokonce výraz „číslo problému“. Poukazuje na takový povahový rys, který by se bez patřičné pozornosti mohl stát příčinou drobných i velkých nepříjemností a konec konců nám třeba i zkazit život. To je jen jeden malý příklad toho, s čím vám může pomoci zkušený numerolog.

Zdroj:Astroplus

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here