Numerologie je systém ezoterických znalostí o vzájemné propojenosti čísel s lidskými osudy a přírodními jevy. Snaha vyjádřit každou informaci prostřednictvím čísel došla do našich dnů z hloubi dávných časů. Čísla nás obklopují skutečně všude. Jsou všude kolem nás. Počínaje datem narození a konče znameními spojenými s číselnými výrazy.

Stejně jako v jiných předpovědních metodách, také v numerologii existuje množství směrů. Například staří Chaldejci (jiný název je Asyřané) původně ve svých výpočtech používali sedmičkovou soustavu, kterou pak vystřídala soustava devítková (tj. zkracování každého čísla až po číslo mezi jedničkou a devítkou). V současné době vycházejí numerologové při svých výpočtech také z čísel 11, 22, 33 a jiných. V jaké soustavě numerolog pracuje, je věcí jeho osobní volby. Za klasickou je nicméně pokládána soustava devítková.

Proč právě číslo 9?

Za prvé, jednoduše se tak pohodlněji počítá, protože řada jednociferných čísel končí číslicí 9. Jakýkoli životní cyklus se snadno vztahuje k devítkovému cyklu prostým sčítáním složených čísel „mezi sebou“ – například číslo 396 numerolog vidí jako součet číslic: 3+6+9=18=1+8=9.

Za druhé, cyklus devítky je pokládán za životní cyklus – každých devět let člověk projde celým spektrem od vstupu do pásma poznání (číslo 1) až po plnění tajných přání a zbavení se všeho, co mu může bránit v přechodu na vyšší úroveň (číslo 9).

Pokračování na další straně

1
2
3