Mýty severoamerických Indiánů vyprávějí o Velkém Stvořiteli či Velkém Duchu, který přivedl na svět lidi i zvířata. V pověstech řady kmenů žila na Zemi dříve zvířata než lidé a zvířata také pomáhala lidem s příchodem na svět, naučila je lovit i rozdělávat oheň. Část lidí dokonce původně zvířaty byla a teprve později získala lidskou podobu. Kmen od kmene se legendy liší, jedno je jim však společné: veliká úcta k veškeré přírodě a ke zvířatům zvlášť. Přesvědčení, že každý člověk v sobě nese znaky „svého“ zvířete, vyjadřuje i „indiánský horoskop“:

Vydra
20. ledna — 18. února

Symbol změny k lepšímu, ztělesnění naděje.

Totem Vydry přináší životní optimismus, elán, aktivitu a pracovitost. Životní překážky jsou pro Vydru výzvou ke hře, v níž se nemíní vzdávat. Vydra je pevná, silná, má v každé situaci neutuchající smysl pro humor. Jako společník je všude vítána a má plno přátel. Snadno navazuje vztahy. Přátele v nouzi neopouští a je jim velkou oporou.

Kromě řady nadání má Vydra velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost. Nesnese křivdu vůči sobě stejně jako vůči jiným a neváhá se postavit na obranu kohokoli i proti převaze.

Vydru snadno zaujme něco nového, vrhne se na to s veškerým zápalem, ale stejně snadno dokáže věc opustit.

Vlk
19. 
února — 20. března

Totem Vlka je spojován se severem, zimou a nocí. Je to tajemné, tiché a plaché zvíře. Nevyplácí se podceňovat jeho velikou sílu a pevný stisk zubů.

Vlci jsou velmi citoví, jemní a plaší lidé. Nade vše si cení lásky a jsou také hluboké lásky schopni. Své city skrývají a často se drží stranou. Kromě lásky touží Vlk také po nezávislosti – pokud nemá v lásce úspěch, může se stát, že po prvním nezdaru zůstane navždycky sám.

Vlk umí snít, je dobromyslný, srdečný a důvěřivý. Někdy může na svou laskavost a důvěřivost i doplatit. Není však radno dostat Vlka do situace, kdy se cítí ohrožen, ať sám, nebo se svou „smečkou“ – pak neváhá dát najevo veškerou svou sílu.

Je vášnivý, štědrý a laskavý. Pokud je odmrštěn, velmi trpí a vzácně se může i mstít.

Pokračování na další straně

1
2
3