Oshun je jednou z bohyň náboženství, které následují Yorubané z jihozápadní Nigérie. Oshun je obvykle spojován s vodou, čistotou, plodností, láskou a smyslností. Je považována za jednu z nejmocnějších bohyň a stejně jako ostatní božstva má také určité lidské vlastnosti, jako je marnost a žárlivost.

S její pomocí můžete získat proroctví, které se vztahuje na váš milostný život. Uvidíme, co vás čeká v létě roku 2018. Vyberte si jednu z karet! Číslování jde zleva doprava, shora dolů.

# 1 Nenávist

Spadnete do zajímavé situace, protože je možné, že začnete pěstovat hluboké city k osobě, kterou jste dříve neměli rádi a nikdy jste si nemysleli, že by se vám to mohlo stát. Proto jsou protichůdné emoce, které ve vás vznikají, naprosto matoucí. Můžete také mít ze sebe špatný pocit, že navzdory vaší mysli vaše srdce miluje někoho, koho byste neměli.

# 2 Náhle planoucí, náhle hasící

Můžete potkat člověka, s nímž na sebe okamžitě kliknu a všeobjímající přitažlivost bude zcela vzájemná, ale nebude to dlouho trvat, protože jakmile přijdete, usnete. Je však také možné, že během dovolené potkáte atraktivního cizince, s nímž by po návratu domů bylo nemožné zůstat v kontaktu.

Pokračování na další straně

1
2