Sjednáno. Po přistání došli k pultu, kněz před ženou. A už zaznělo: „Otče, máte něco k proclení?“
„Od temene své hlavy až po pás nic…“
To je ale divná odpověď – „a od pasu po podlahu?“

„Nu… úžasný přístroj, určený k tomu, aby dělal radost ženám… zatím však nepoužit!“
„Propána! Jděte, otče… Další!”

1
2