V letadle z Irska se ocitly vedle sebe mladá žena a kněz. Po nějaké chvíli se žena odvážila kněze oslovit: „Otče, můžu vás poprosit o laskavost?“
„Ale jistě, moje dcero. Co pro vás můžu udělat?”

„No… víte, koupila jsem mamince k narozeninám drahý vysoušeč vlasů, prostě fén. Je ještě v krabici, nevybalený. A beznadějně přesahuje limit osvobozený od cla. Takže oni mi ho určitě vezmou. Mohl byste ho přenést kontrolou? Třeba pod svým rouchem? ”

„Ach, dcero… rád vám pomůžu. Ale varuji vás: nebudu lhát!”
„Ale s vaší poctivou tváří, otče… nikdo se vás na nic ani nezeptá!“

Pokračování na další straně