1. Kdo to je?
  2. Ooo, matko mých dětí, jsi nemocná?
  3. Taky tě miluji. (byl jen jeden)
  4. Zase jsi nabourala auto?
  5. Nerozumím? Co to znamená?
  6. Co jsi teď udělala!? Tentokrát ti to neodpouštím!

7.!!!???

  1. Nechovej se bláznivě, jen mi řekni, kolik peněz potřebuješ?
  2. Pokud mi neřekneš, pro koho je tato zpráva určena, někdo zemře!?
  3. Laskavě jsem tě požádal, abys už nepila. Pokud budeš pokračovat, opustím tě…

1
2