Skupina vdaných žen byla na semináři Kolik lásky je ve vašem manželství?
Zeptali se jich

  • Jak moc milujete své manžely? Všichni zvedli ruce.
  • Kdy jsi naposledy řekla svému manželovi, že ho miluješ?
    Někteří odpověděli dnes, někteří před několika dny a někteří uvedli, že si nepamatují.

Pak jim řekli, aby poslali manželovi následující SMS: „Miluji tě, zlato“. A museli čekat na odpovědi… A zde je několik odpovědí od manželů:

Pokračování na další straně