Mnoho lidí neví, ale také to hraje rozhodující roli ve vývoji naší osobnosti, kolik dětí spatříme světlo světa.

Zde je stručný souhrn charakteristik odvozených z pořadí narození:

Prvorozený – zodpovědný, vůdce

Prvorozený si užívá nedělenou pozornost, lásku a podporu, dokud se nenarodí jeho první malý bratr.

Prvorození prožívají trůn trůnu jako skutečnou ztrátu. I jako dospělí bývají pesimističtější a mají větší strach z budoucnosti.

Zároveň jsou disciplinovaní, zodpovědní, prospívají řešení problémů a detailům! Mohou se stát skvělými šéfy i zodpovědnými dospělými a rodiči.

Pokračování na další straně