Na hřbitově Székelykeresztúr:


Smutný osud pro mě měl Pál Briscsák,
Valach na hřbetě mého koně
.
Oplakávám svou ženu
a dva sirotky bez otce.
Smrtelníci vás
této epidemie ušetří.

Papp Pappův nápis:

Paul Papp dlouho dupal
po zadní části země, ve
válce Königgratzi byl
postřelen do půlky nohy.
Pochybuje, pochybuje,
zda půjde nahoru do nebe,
Chudák
si zde zapomněl berle . Štítek lžíce Vendel bolesti hlavy:
Ejnye komám , Lžíce Vendel, Ale smrt léčil konopím.
To je pro nás jen móda,
On opouští, koho Pán volá.

Následující nápis by neměl být slovně opovrhován:

Tady leží Paul Józsa,
který se utopil,
dobře to
vynahrazuje prolévání slz.
Žil jedenapadesát let,
pil zemi,
a přesto víno,
ale voda
uhasila jeho duši.

Výstražné znamení na dalším dřevěném kříži:

Můj příteli, pokud chceš jíst hrušky,
nesnaž
se jít na Velký strom pana rektora .
Tak šel Pali Csombák,
Kdo na něj vstal,
Ale jakmile spadl, vypadla
mu duše. Paní Judith žila historií, kterou se také dozvídáme:Zde odpočívá bratr,
boty Mug Mitche.
Se
svou kaptafou , Jutkou, svým milým párem, zacházel dobře.
Dokud žil, často mumlal, tak
se za něj modleme.

Na hřbitově v Bökönyi:

Zde leží malé Ökröcske,
dítě Jánose Ököra .
Pán Bůh mu nedovolil, aby se
stal velkým Buvolem.

Nakonec tři krátké náhrobní nápisy z hřbitova Börvely:

Tady na tomto místě Börvely
Překvapen věčným snem,
S tím se doporučuji.

Zde odpočívám v Pánu,
jako Matoušova kráva v cestě.

Ach, smrtelníku, nediv se,
že
v Szatymaz zemřel i poštmistr
.

Nápis na hrob neznámého původu:

Zde odpočívá Fodor, jezero,
které sledovalo plynový sud se sirkou,
Jak je to v něm stále?
Sdílejte hodně! ________________________________________________


Náhrobky

Podíváme -li se na množství hrobů ve starých hřbitovních zahradách, najdeme dokonce podivné hrobové nápisy, které znějí, jako by jejich spisovatel chtěl žertovat i zde. Vzpomínkami na starý svět, které zde zůstaly, jsou tyto „náhrobky se smíchem“, pečlivě nakreslené projevy duše starého muže na jednoduchých dřevěných křížích. Zda jeden nebo druhý z nich pochází, se v mnoha případech již neví. Jisté ale je, že každý žertovný náhrobní nápis byl, nebo je i dnes, pokud ještě nepadl za oběť čas nebo člověk. Většina z nich zahynula a žije pouze v ústech lidí v povědomí veřejnosti. Naši dědečkové to řekli našim otcům, naši otcové nám a my jsme to předali těm, kteří nás sledují. Zde je ochutnávka některých z těchto zajímavých, často směšných náhrobků:

Zde odpočívá Áron Tóth, který byl na mnoha veletrzích. Střídal, až ho kopl kůň. Tady je účtenka.

Tady Peski odpočívá a číhá z hrobu. Nepotřebuje tvarohový skluz, protože už dávno sklouzává do hrobu.

Předevčírem v pátek ráno se Jóska Szűcs probudil a ležel mrtvý na posteli a už nebyl na světě.

Jak velká je Boží moc! Spadl na mě stoh slámy. A v důsledku toho si tu pěkně odpočinu.

Zde odpočívá Petr Malý, ale ne v pokoji, protože pět bylo uloženo do hrobu s jeho ženou.

Zde odpočívá Mária Tóth, moje žena. Je to pro něj dobré. No pro mě!

Tady odpočívám, ty čteš. Já bych si to přečetl, uklidni se.

Zde odpočívá ten, od kterého zde mnozí odpočívají.

Zde odpočívá Elijah Va, pán Vasemgye, kterého poškrábal ztracený muž. V jehož pošetilém hněvu nezná dobrý zákon. Díky bohu se to mé ženě nestalo. Tady odpočívá moje tchyně, zabil pět s velkým okem som. Křesťanský bratře, který to čteš a tvá tchyně ještě žije, zasaď se mnou svou zahradu, protože osud je nám všem společný.


No, taková jsem ještě nebyla!

Zde odpočívá v Pánu, jako Matoušova kráva v cestě.

Gerzson Göde zde odpočívá, kámen mlýna je roztrhaný. Když ho vytáhli, utekl zpod něj mrtvý.

Méně jsme s Imrem Szekeresem, který se již vyrovnal se svým pozemským životem. Chudí ani teď neodpočívají v pokoji, protože leží vedle sebe s manželkou.

Zastavte se u této hrobky, poutníku! Zde se nachází vinárna Sándor Bornemissza. Protože tam byl Bornemis jeho jménem, ​​pil chudák, dokud jeho dům nesnědli a nyní je tato krypta zakrytá.

Tady, pod tímto hrobem, odpočívá András, Pintér pod jiným jménem, ​​ne Pintér, jako tesař. Ropa mi rozbouřila šaty vzplála, zapálila mě, plíce se mi udusily. Spěchal jsem, spěchal, hořel, sněžilo.

Tento hřbitov pokrývá tělo Torma Juci, pohřbené v hrobě pěti z mnoha barevných barev.

Pod tímto kamenem odpočívá nejlepší kantor země. Kdyby přežil, všechny by nás pohřbil…

Zde odpočívá Áron Tóth, který byl na mnoha veletrzích. Vyměňoval ho, dokud ho kůň nekopl do slabin, tady je účtenka.

Zde v Pánu odpočívá Sebestyén Kolezsár, necválající paripa brodící se jeho tělem, utopil se uprostřed bažiny, takže zemřel na vodní nemoc. Zde odpočívá Balog Döme, ostře přitlačený kamenem mlýna. A když z něj kámen odstranili, vylezl zpod něj.


Zde odpočívá malý vůl, dítě Jánose Ököra. Bůh mu nedovolil být velkým volem.

Vince Balázs šťastně zemřel, při pití se na něj zřítil hliněný sklep.

Tady mě ten věčný sen překvapil, Börvely, doporučuji se.

Když jsem žil, jmenoval jsem se András Mihály. Když jsem nedoufal, že jsem spadl z mostu, zlomil jsem si vaz. Bůh odpusť můj hřích. Pokud jste opilí, seďte doma.

Když byl naživu, byl holičem. Ostří zaseknutého nože, to s jednou po dvou. Další den překročil hrtan, konec 3 sirotků pláčoucích. sundali jeho společnost.

Ten člověk je prach a popel, dokazuje Samov Kovács. Miklós Péter spí na hlubokém dně této hrobky na svém vlastním dně.

Zde odpočívá bratr, kořist Mihályho Böröse. Se svým kaptou, Sari, se svým milým párem zacházel dobře. Nebyl jsem přijímač, byl jsem poražen Nebem. Na břiše jsem jedl švestky a polykal zem na břiše.


Zde odpočívá Zsigmond Pál, jeho prsa jsou studená, jeho maso bledne. Už proto, že je od toho osvobozen.

Zde odpočívá Sara Szentpétery, její dýmka je zlomená, její stopka je ponechána.

Arktický anděl troubí, Antal Papp kopl finále, zasypali ho hrobem.

Zde odpočívá Csorba, zbitý do vepřína. V osmnácti letech.

Klement zde odpočívá, kráva zvednutá. Nyní zde spočívá toto e.

Jmenuji se Karacs Bandi, žiji sotva šest let. Dal jsem si váhu do nosu, takže jsem se vplížil do svého dětství.

Zde leží Ferkó Kovács, kterého k smrti ukopla skládačka. Johnovo jméno je ubohá škoda, jen kvůli básni Ferko.

Zdroj: ilyennincs.com

1
2