Je všeobecně známo, že z rodných čísel můžeme získat číslo svého osudu, které nám pak vypovídá mnohé o naší osobnosti a našem osudu. Mistři numerologie však mohou využít i naše příjmení, aby se dozvěděli více o tom, co jsme zdědili po rodičích a jak to ovlivnilo náš osud. Pojďme se tedy podívat, jak si své dědičné číslo můžeme sami vypočítat!

Aby mistři numerologie poskytli úplný obrázek o charakteru člověka, jeho životních šancích a genetické dědičnosti, používají jako základ data narození a jméno osoby. Z kopřivového jména se zděděné číslo osoby vypočítá sčítáním čísel odpovídajících každému písmenu, dokud nezískáte číslici.

V níže uvedené tabulce jsou uvedena písmena abecedy a čísla, která každému písmenu odpovídají. Na základě toho si můžeme sami vypočítat své dědičné číslo! Sečtěte písmena ve svém příjmení, dokud nezískáte číslici: Pokud je LUKÁCS vaše příjmení, výsledek bude 4.

Pokračování na další straně