Potkali jsme se na shromáždění… bylo to úžasné! Hodně mužů se mi tu noc chtělo dvořit. Byl to normální, prostý člověk, který na sebe nechtěl strhávat pozornost. Na konci setkání mě pozval na kávu. Ze zdvořilosti jsem pozvání přijal.

Seděli jsme v kavárně, byl velmi vzrušený, snažil se bavit, ale vlastně nevěděl, co říct. Po chvíli jsem si řekl: „Možná by bylo lepší jít domů“.

Pak najednou zavolal číšníka a řekl mu: „Přinesl bys mi prosím sůl? Chci to dát do kávy.“ V kavárně, kdo to slyšel, se všichni otočili. Jak divné!

Číšník se vrátil a přinesl slánku. Pomalu začal solit kávu a jeho tvář zrudla.

Sebral jsem odvahu a zeptal se: „Je to nějaký divný koníček? Ještě jsem neviděl nikoho solit kávu.“ Položil šálek na stůl a řekl:

Pokračování na další straně