Pokud si myslíte, že jen moderní lidé mají lásku k proměnám svých těl, tak se velmi mýlíte. Již v dávných dobách se naši předkové uchýlili k praxi deformace lebky. Navíc tato zvláštní a dokonce trochu strašidelná tradice existovala mezi národy v různých částech světa.

Poprvé byla deformovaná lebka nalezena v Jižní Americe na území moderního Peru. Brzy začali archeologové nacházet podobné schránky lebek v Libanonu, na Kubě, v Mexiku, na Kypru, na Krymu a dokonce mezi některými pohřbenými na Kavkaze a v Povolží.

Nejpřekvapivější je, že některé národnosti (například Turkmeni) tento obřad praktikovaly až do poloviny 20. století! Jakmile se dítě narodilo, nasadili mu na hlavu speciální čepici a na ni umístili pevný obvaz. 

Chlapci nosili toto nedorozumění na hlavě do 5 let a dívky – do svatby, tedy obvykle do 12-13 let, poté si nasadily tradiční pokrývku hlavy vdané ženy.

Pokračování na další straně