4. Nedostatek úsilí vynaloženého na společné trávení času

Zdá se, že se nesnaží trávit čas spolu? Pokud schůzky nenavrhuje nebo je často ruší bez pádného důvodu, může to znamenat nedostatek hlubšího zájmu.

5. Řeč těla

Řeč těla může říci mnohé. Pokud se při vašich schůzkách vyhýbá očnímu kontaktu, je odtažitý nebo otáčí tělo jiným směrem, mohou to být nevědomé signály, že o vás nemá zájem.

Rozpoznat signály nezájmu je důležité, abyste neztráceli čas s někým, kdo o vás nemá stejný zájem. Je důležité si uvědomit, že každý případ je jiný a tyto signály mohou být interpretovány odlišně v závislosti na kontextu. Vždy stojí za to být otevřený komunikaci a vyjasňování pochybností přímo s druhou osobou.