Ve světě randění a vztahů může být obtížné rozpoznat něčí skutečné úmysly. Zvláště pokud jde o zájem o jinou osobu. Někdy mohou muži vysílat smíšené signály, ale existuje několik znaků, které jasně naznačují nedostatek zájmu. Zde je pět důležitých signálů, kterým je třeba věnovat pozornost.

5 znamení, že z toho nic nebude

1. Nedostatek iniciativy v komunikaci

Pokud vždy zahájíte konverzaci nebo organizujete schůzky, může to být známka toho, že jeho zájem není na stejné úrovni. Muž, který má zájem, se obvykle snaží udržovat kontakt a přebírá iniciativu v komunikaci.

2. Nezajímavé odpovědi

Když s ním mluvíte, jsou jeho odpovědi krátké a obecné? Vyhýbá se hlubším tématům? Nedostatek zapojení do konverzace může naznačovat nezájem o další poznávání.

3. Vyhýbání se plánování budoucnosti

Pokud se bude vyhýbat mluvení o budoucích plánech, i těch krátkodobých, může to být signál, že vás ve své budoucnosti nevidí. Zaujatý muž je obvykle nadšený z vyhlídky na společné plánování.

Pokračování na další straně