„Co různé polohy?“

„Bez problému.“

„Žena nahoře?“

„Bez problému.“

„A ve stoje?“

„Ne! v žádném případě.“

„Cože!? A proč?“

„Mohlo by to svádět k tanci.“