Manželský pár se připravoval na oficiální změnu víry. Jsou na posledním sezení u ortodoxního rabína a dávají mu poslední otázky.

„Rabi, je pravda, že muž a žena spolu nemohou tancovat?“

„Ano, z důvodu skromnosti a cudnosti tancují každý zvlášť.“

„Takže nemohu tancovat se svojí ženou?“

„Ne.“

… „No dobrá, a co sex?“

„Nic zvláštního. V manželství je to normální.“

Pokračování na další straně