Zjistěte, zda na svém rameni nesete karmu své rodiny, dokonce celé generace, a pokud ano, jak můžete tato energetická pouta přerušit.

Když mluvíme o karmě, zaměřujeme se na své vlastní individuální činy – přinášíme do Vesmíru pozitivitu nebo negativitu? Někteří výjimeční lidé vybraní Vesmírem však nesou mnohem těžší břemeno, totiž karmu celé jejich rodiny — sahající několik generací zpět.

Je to proto, že karma se může v průběhu času hromadit, a proto je extrémně obtížné ji nosit po celý život. Naštěstí však máme i dobré zprávy – tato energetická pouta se dají přerušit a můžeme se zbavit veškeré bolesti a nahromaděné karmy našich předků.

Toto jsou nejčastější známky toho, že splácíte dluhy svých předků:

1. Někdy máte nevysvětlitelné zdravotní problémy. Jsou chvíle, kdy na nás energie karmy vyvíjí takový tlak, že cítíme fyzickou bolest a utrpení.

2. Bojíte se účinků negativní karmy. Možná si toho ani nevšimnete, ale vynakládáte obrovské úsilí, abyste se ochránili před následky negativní karmy – trávíte příliš mnoho času vyhýbáním se negativitě a snažíte se vnést pozitivní energie do všech oblastí svého života.

3. Všimnete si, že jste duchovně vědomější než ostatní členové vaší rodiny. Cítíte spojení s vyššími duchovními energiemi a uvědomujete si moc Vesmíru nad námi.

4. Musíte se potýkat s podivnými, dokonce poněkud bizarními rodinnými problémy. Snažíte se jim vyhýbat, jak jen můžete, ale tyto rodinné konflikty a dramata vás pokaždé přitahují.

Pokračování na další straně