Vyberte si jeden obrázek z psychotestu a zjistěte, jak vás vidí ostatní a jací ve skutečnosti jste a jaké rysy vás zdobí.

Máte před sebou test osobnosti. Zavřete oči a uvolněte se. Podívejte se na obrázky a poté uvolněte svou intuici a „hlas“ podvědomí. Vyberte obrázek, který se vám nejvíce líbí.

Na základě obrázků, které jste podvědomě vybrali, test odhalí vaše nejpůsobivější rysy .

Pálivé papriky

Jste cílevědomý člověk, který dokáže být občas velmi tvrdohlavý. Nejste zvyklí skrývat své emoce, mluvíte otevřeně, takže často můžete člověka nechtěně urazit. Jste také důslední a spolehliví, proto jste respektováni.

Sova

Jste optimista, ve všem vidíte trochu dobra a mnoha lidem to vadí, že jste naivní. Jste celkem skromný člověk, nemáte rádi „prázdné“ rozhovory ani drby. Nesnažíš se nikomu nic dokazovat a žiješ pro své potěšení. Kvůli vaší odtažitosti vás lidé někdy považují za arogantního člověka.

Pokračování na další straně