Od 10:00 do 12:00 se rodí aktivní lidé, kteří chtějí změnit svět, zlepšit ho. Ambice jim nejsou cizí. Od 12:00 do 14:00 se rodí nevšední lidé, milují riziko a dobrodružství, mají bujnou fantazii.

Od 14:00 do 16:00 se rodí silní lidé, schopní překonat jakékoli potíže, nenahraditelní v nestabilních situacích nebo časech.

Od 16:00 do 18:00 se rodí mírotvorci, kteří mají schopnost vidět situaci jako celek, jsou velmi dobré povahy.

Od 18:00 do 20:00 se rodí lidé pevné vůle, schopní feat.

Od 20:00 do 22:00 se rodí „hvězdní“ lidé, pro ně skromná role v životě není vhodná. Materiální bohatství v nich vyvolává úsměv.

Od 22:00 do 24:00 se rodí filozofové s harmonickým vnitřním klidem, i když jim někdy lidé nerozumí.

Zdroj:24h.info

1
2