Číslo má určitou frekvenci, takže náš den a hodina narození mají obrovský význam

Každý den a každé číslo v sobě nese určitou vibraci a frekvenci, takže do značné míry určuje cestu, kterou se v životě vydáme.

Od 24:00 do 02:00 se rodí nejvíce zvědaví a zvídaví lidé. Od 02:00 do 04:00 se rodí velmi hodnotní lidé, pevně orientovaní na materiál.

Od 04:00 do 06:00 se rodí odvážní lidé, kteří dokážou projít všemi překážkami, mají schopnost vést.

Od 06:00 do 08:00 se rodí mystici a lidé s dobrou duchovní organizací, mají zvláštní schopnost empatie.

Od 8:00 do 10:00 se rodí humanisté a velmi okouzlující lidé.

Pokračování na další straně