Když nám některá zvířata zkříží cestu, chtějí předat určité poselství.

Několik indiánských kmenů věřilo, že každé zvíře má vlastní zprávu a informaci.

Zvířata jsou vědomé, cítící bytosti a je důležité, abychom se ke všem živým tvorům chovali se stejnou důstojností a respektem, jaký očekáváme.

Starověcí lidé vždy považovali zvířata za posvátná a jejich chování bylo často používáno jako vodítka a znamení k tomu, co může Matka Země dělat.

Sledováním chování zvířat můžeme lépe porozumět energii kolem nás a hlouběji nahlédnout do intuitivních zpráv a znamení.

Stejně jako máme duchovní průvodce, máme také duchovní zvířata. Duchovní zvířata často vstoupí do našich životů, aby nám předala zprávu nebo nás naučila něco o našich vlastních schopnostech a síle.

Někdy do našeho života na krátkou dobu vstoupí zvíře jako způsob, jak nám signalizovat něco, čemu musíme věnovat pozornost.

Běžní zvířecí poslové a jejich význam

Jestřáb:

Silný jestřáb má bystré oči a silná křídla. Pokud neustále vidíte jestřáby nebo obrázky jestřábů, může to být znamení, že se musíte na něco podívat podrobněji, než budete pokračovat.

Může to být také znamení, že se ve vašem životě brzy odehraje silný nebo důležitý učitel nebo lekce.

Orel:

Orel je znamením duchovní ochrany a posunu na úroveň vyššího vědomí.

Pokud ve svém životě opakovaně vidíte orly nebo orlí představy, může to být tak, že překračujete nebo se posouváte do nové sféry vědomí.

Pokračování na další straně