Jen několik hodin po jeho narození byl Matthew opuštěn.

Nezůstal však s žádným dospělým ani se nevzdal adopce – byl pohřben zaživa.

Před dvěma desetiletími někdo vykopal provizorní hrob nedaleko lesní cesty v kalifornské Altadeně. Za jakým účelem? Pohřbít nevinné dítě.

Neznámý člověk opustil dítě v malé díře a přikryl ji hlínou a kameny.

1

V roce 1998 běžela Azita Milanian se svými psy na výše uvedenou cestu. Netrvalo dlouho a Matthew byl ponechán mrtvý.

Jeden z jejích psů něco vycítil a začal intenzivně čichat k zemi.

Když se Azita přiblížila k místu, kde ji pes vedl, byla přesvědčena, že by tam mohla najít nějaké malé zvíře … Ale když se podívala blíž, zděšeně skočila.

Dvě malé nohy

Pokračování na další straně

1
2