Generační číslo je číslo roku narození doplněné o jednu číslici. Pokud jste se například narodili v roce 2019, vaše generační číslo bude 2+1+0+9=12, což se redukuje na jednu číslici: 1+2=3. Generační číslo udává vzorce chování generace jako celku, to, jak přijímá globální problémy a jak se přizpůsobuje kolektivnímu vědomí. Podle numerologie by se jednotlivci měli přizpůsobit přáním a způsobům své generace.

Číslo 1

Z generačního hlediska jde o lídry, lídry. Lidé se silnou energií, motivovaní, schopní velkých podniků a úkolů. Uprostřed je generace, která chce ve všem převzít vedoucí roli. Každého jedince s generací číslo 1 zdobí chování, které bude hodně záviset na ostatních číslech tvořících numerologický kód.

Číslo 2

Generačně jsou silně zatíženi prostředím, ve kterém žijí. Jejich energie je blokována, jsou poslušní a přijímají podřízené role. Generace, která nemůže mnoho změnit, ale spíše přijmout všechny okolnosti, které jsou na ni kladeny.

číslo 3

Generace charakterizovaná optimismem, dobrodružným duchem a maximální přizpůsobivostí. Lidé se silnou intuicí, silnými emocemi a se značnou absencí nájezdů. Generace, která je zaměřená na osobní požitky, bez sebekázně, náchylná k různým dobrodružstvím, není zaměřena na materiální svět.

Pokračování na další straně