Jména nás definují od narození a hrají v našem životě důležitou roli. V mnoha kulturách se věří, že jména ovlivňují náš osud. Numerologie jmen se zabývá tím, jak čísla a vibrace spojené se jménem ovlivňují náš život a osobnost.

Numerologie je věda o číslech a vibracích, které ovlivňují náš život. Každé písmeno má své číslo a každé jméno má své číslo, které ovlivňuje náš charakter a osud. Pythagorejská numerologie se používá k výpočtu počtu jmen na základě vztahu mezi čísly a vibracemi. Každé písmeno má číselnou hodnotu vypočtenou podle své pozice v abecedě. Například A 1, B 2, C 3 atd. Po výpočtu číselné hodnoty každého písmene se sečtou a vytvoří jedno číslo.

Například číselné hodnoty jména Anna se vypočítají takto:

A + N + N + A = 1 + 5 + 5 + 1 = 12 1 + 2 = 3

Numerologie vašeho jména Číslo 1:

Toto číslo je spojeno s jedinečností, inovacemi a vůdcovstvím. Lidé s tímto číslem ve jméně jsou obvykle velmi sebevědomí, nezávislí a schopní dosáhnout svých cílů. Lidé s číslem 1 mají silnou vůli a jsou schopni překonávat překážky, často usilují o vynikající výsledky a jsou dobří ve vedení a iniciativě.

Číslo 2: Toto číslo je spojeno s citlivostí, diplomacií a spoluprací. Lidé s tímto číslem bývají citliví a empatičtí. Mají schopnost porozumět druhým a často mají talent pro umění; lidé s číslem 2 mohou využívat svou diplomatickou povahu k řešení problémů a díky své vynikající schopnosti spolupracovat s ostatními mohou dosáhnout úspěchu v týmové práci.

Pokračování na další straně