Učitelka:
„No jo, Pepíčku máš pravdu, ale neříká se šoustá…, řekni třeba, že ji překvapil.“
Za chvíli se vracejí kolem té louky zpátky a Pepíček křičí:
„Jé, paní učitelko, podívejte, jak ten bejček překvapil tu
hnědou kravičku!“
Učitelka: „No, vidíš, tak se mi to líbí…“
Pepíček: „… on šoustá tu černou!“

1
2