Pepíček jde se školou na výlet. Jdou kolem stráně, na které se
pasou kravičky a Pepíček povídá:
„Jé, paní učitelko, podívejte jak ten bejček krásně šoustá tu
hnědou kravičku.“

Pokračování na další straně