Existují určitá čísla dat narození, která jsou doprovázena jedinečným osudem a důležitou rolí. 

Jaké číslo odpovídá datu vašeho narození?

Vypočítáme je snadno – sčítáme jednotlivé číslice v datu, až získáme jednomístné číslo. Například: 19.11.1996, 1+9+1+1+1+9+9+6=37, 3+7=10, 1+0=1

Co vaše číslo znamená:

1 — vlci samotáři, uzavření a myslící na svůj prospěch. Lidé žijící podle své vůle, podle vlastního scénáře a vlastních přání. Rození kouzelníci. Tvůrci vlastního osudu, tvořící si svá vlastní pravidla a zákony.

2 — lidé žijící tím, co jim poskytuje jejich okolí. Charakterizuje je pozornost, vnímavost, přijetí toho, co je kolem. Žijí podle pravidel a zákonů života, který je obklopuje. Usilují o trvalé partnerství.

3 — lidé tvorby a krásy. Pro lidi trojky je velmi důležité mít v životě něco, nějakou kvalitu, nějakou přednost, díky které by mohli mezi ostatními vyniknout, aby si jich ostatní cenili, měli je rádi a vážili si jich. Nejdůležitější je pro ně cítit, že si jich někdo váží, že pro něj něco znamenají.

4 — lidé harmonie, rovnováhy a pořádku. Čtyřky jsou ty nejvyváženější a nejmírumilovnější bytosti. To nejhlavnější v životě je pro ně harmonie s jinými lidmi a prostředím, kde žijí. Když čtyřka najde svou druhou polovici a jejich vztah je dobrý, má pro ni všechno ostatní druhořadý význam.

5 — lidé hojnosti, různorodosti a maximalismu. Pro tyto lidi platí pravidlo: vše, nebo nic. Hlavním smyslem života pětky je vyzkoušet všechno, co se jen dá. Od malého po velké, od nízkého po vysoké, od temnoty po světlo.Snaží se prožít život naplno, každý den, každý okamžik, co nejvíc, co nejpestřeji a dosyta.

Pokračování na další straně