Kde je Ježíšův hrob a co v něm vědci objevili? Hrob Ježíše Krista je pro věřící nejdůležitějším důkazem Spasitelovy existence a vzkříšení. Před několika lety bylo svaté místo poprvé otevřeno po 500 letech vědci během obnovy svatyně postavené nad hrobkou a narazilo na neočekávané věci.

Místo Ježíšova pohřbu a vzkříšení bylo vždy předmětem debaty. Někteří říkali, že byl umístěn v Jeruzalémské náhrobní zahradě, jiní jsou přesvědčeni, že chrám Božího hrobu v Jeruzalémě je místem ukřižování a vzkříšení. Ale co by mohla být pravda?

Někteří věří, že Ježíšův hrob se nachází na židovském hřbitově v jižní části Olivové hory. Tato zahrada se také nazývá zahrada Josefa z Arimatie. Předpokládá se, že toto je místo, kde Syn Boží zemřel, byl zde pohřben a zde vstal z mrtvých. Toto místo bylo objeveno v roce 1867 a je velmi oblíbené u protestantů. Zahrada je oázou klidu a relaxace na téměř akrovém pozemku.

Proč si ale někteří lidé myslí, že by tu mohl být Ježíšův hrob? Hlavním důvodem je, že místo bylo od starověku popisováno jako klidné za městskými hradbami, zatímco ve městě se nachází kostel Božího hrobu, další možné místo odpočinku Ježíše. Na tomto místě byla hrobka označena vícejazyčnými cedulemi a dřevěnými dveřmi: „Není zde – protože vstal z mrtvých.“ Uvnitř hrobky jsou dvě boční místnosti a do předsíně můžete vstoupit z předsíně.

Pokračování na další straně

1
2