Numerologie vám ukáže vaše silné stránky, talenty, potenciál a skryté schopnosti a pomůže vám vytvořit osud, po kterém toužíte.

Jak vypočítat – Poslední dvě číslice roku narození se sčítají, dokud nedostanete jednociferné číslo od 1 do 9. Je důležité si uvědomit, že v čínské numerologii neexistuje číslo 5 – když je konečný výsledek 5, pak pro ženu je číslo 6, pro muže – 3. Pro ty, jejichž celkový výsledek je 0 – je číslo 8. Výsledek získaný během počítání bude vaše číslo označující hvězdu narození.

Příklad:

Datum narození – 1998. 9+8=17; 1+7=8 (hvězda – hrot)

Číslo 1. Hvězda – Páv

Jsou úspěšní a podnikaví. Mají zvláštní touhu po objevování, dobrodružství a extrémních sportech. Lidé narození v souhvězdí Páva mají v životě vždy nějaký cíl a pracují na něm, ať se děje, co se děje. Často dosáhnou vrcholu své kariéry, ale nemohou si dovolit být líní. Jsou velmi aktivní a projevují zájem o práci, která je zaměstnává. Ve své komunikaci jsou upřímní, někdy až příliš, což může ostatní rozčilovat. Vaší slabinou je nedostatek disciplíny. Snažte se být zdrženlivější a tolerantnější, protože to může poškodit vaši kariéru.

Číslo 2. Hvězda – Rigel

Lidé narození pod touto hvězdou mohou snadno navazovat kontakty a užitečné známosti. Narodili se s dobře vyvinutým šestým smyslem, který jim vždy přesně napoví, jak se mají v každé situaci zachovat a jakým směrem se mají vydat. Lidé s touto hvězdou jsou rození psychologové a dokáží snadno manipulovat s druhými. Pokud zůstanou věrní své povaze, mohou v životě dosáhnout velkých úspěchů.

Číslo 3. Hvězda – Deneb

Lidé narození pod touto hvězdou jsou vysoce inteligentní, všestranní, zvídaví, zajímají se o literaturu a jsou komunikativní. Mají sklon uvědomovat si všechny nedostatky ve svém okolí a vyžadovat, aby je okolí napravilo. Mají tvůrčí nadání a mohou být dobří v hudbě, tanci a kreslení. Mají realistický pohled na život a od ostatních mají vysoká očekávání. Ve vztazích jsou velmi loajální a spolehliví, vždy jsou připraveni pomoci a nabídnout praktickou radu.

Číslo 4. Hvězda – Gamma

Otevření a citliví lidé. Dokážou se usmívat i v těch nejtěžších situacích. Mají schopnost přesvědčovat a umí ovlivňovat lidi pomocí manipulace. Hvězda Gamma představuje ženskou a tvůrčí energii. Lidé narození ve znamení Gama se často stávají porodníky či gynekology nebo pracují s dětmi.

Pokračování na další straně