Představte si, že jeden šílený diktátor uvěznil 100 lidí na ostrově, všichni z nich jsou skvělí matematici. Na ostrově však platí pravidlo, že vězeň může v noci požádat o svou svobodu. Pokud má vězeň zelené oči bude propuštěn, pokud nemá bude shozen do sopky.

Později se zjistilo, že všichni vězni na ostrově mají zelené oči. Problém je v tom, že o tom nevědí. Na ostrově jsou uvězněni od svého narození, nemají žádné zrcadla a voda, se kterou docházejí do kontaktu je matná. Rovněž platí, že mezi sebou nemohou komunikovat takže nikdo z nich netuší zda má zelené oči. Žádný vězeň, ale nechce riskovat, dokud si nebude jistý, že skutečně má zelené oči.

Každé ráno se však vězni setkávají při ranním nástupu. Diktátor po značném tlaku zvenčí dovolí, abyste navštívili jeho ostrov. Můžete s vězni komunikovat, ovšem smíte říci jen jednu větu. Přičemž nesmíte říci žádnou novou informaci. Co můžete říct, abyste neporušili podmínky, které vám diktátor dal a přece pomohli vězněm.

Po delším přemýšlení při ranním nástupu vězněm řeknete: „Alespoň jeden z vás má zelené oči.“ Diktátor si je jistý, že vaše tvrzení nic nezmění, ale jedno ráno, sto dní od vašeho odchodu na ostrově již není nikdo. Protože v tuto noc všichni požádali o své propuštění. Jak se vám touto větou podařilo všechny vězně osvobodit?

Pokračování na další straně

1
2