Existuje dlouhý seznam proroctví připisovaných nejslavnějšímu světovému proroku Nostradamovi a nejuctívanější prorokyni na Balkáně, Babě Vanze.

Některá hlášení znějí docela neuvěřitelně, možná až bizarně, třetí zprávy se zdají být zakódované a nikdo je nedokáže rozluštit. Vangamania se stala opět aktuální s výskytem koronaviru, ale nyní s ruskou invazí.

Objevila se doznání, že nejslavnější prorokyně v této oblasti předpověděla zlověstný mor, který zabíjí. Někteří věří, mnozí argumentují a jiní se vysmívají.

Faktem je, že od pradávna hledali vládci a králové pomoc jasnovidců nebo proroků. Od té doby, co bylo svaté, lidé chtěli vědět, co jim budoucnost přinese.

Ať už byli její hlášky podezřívaví, nebo jim pevně a bez výhrad věřili, tato moudrá žena po sobě zanechala radu, která, ať už si o ní myslíte cokoliv, je základem dobré komunity a života v ní. V posledních letech, uprostřed ekonomické nestability ve všech částech světa, se analytici z různých oblastí, světoví lídři i obyčejní lidé obraceli k předpovědím Vangy. Hledají pravdu.

Pokračování na další straně