Obecně se uznává, že zapomnětlivost a pokles koncentrace jako první hovoří o stárnutí mozku. Musím zklamat: toto nejsou zdaleka první známky.

Mnozí věří, že zapomnětlivost a snížení koncentrace jsou první, kdo mluví o začátku stárnutí mozku.

Musím zklamat: nejsou to zdaleka první známky.

Prvním znakem je rostoucí entropie. Zdálo by se, co s tím má společného koncept, který jsme studovali ve škole v hodinách fyziky?

Vše je velmi jednoduché. Entropie, pomineme-li složitou vědeckou terminologii, je míra neuspořádanosti, o kterou usiluje vše na Zemi. Posuďte sami: oblečení se opotřebovává, budovy chátrají, silnice se hroutí…

Totéž platí pro živé organismy. Nejnepříjemnější je, že entropie začíná zcela neškodným způsobem: z neochoty podřídit se režimu. Zdálo by se, že když si dovolíte vstát o hodinu později, dát si oběd po vyučování, jít spát, kdy chcete? Ale to je jen začátek destruktivního chaosu.

Pokračování na další straně