Jak patro, na které žijete, ovlivňuje váš život . Patro na které žijete, o vás může hodně říci a dopad okolní reality na váš život. Každé číslo v numerologii má určitý význam. Na základě této starověké esoterické vědy se můžete dozvědět o vlivu čísel na lidský život. A protože nás čísla obklopují všude, pomocí numerologických znalostí můžete snadno vypočítat jejich dopad.

Pokud vezmeme v úvahu náš každodenní život, pak můžete zjistit spoustu zajímavých informací. Například podlaha, ve které žijete, může o vás hodně říci a dopad okolní reality na váš život.

Jak podlaha, ve které žijete, ovlivňuje váš život : Zjistěte, jakou energii vydává podlaha, na které se nachází váš byt:

1. patro. Toto číslo dává člověku ambice a snahu o dokonalost. Taková podlaha přinese kariéristům štěstí.

2. patro. Díky tomuto číslu podlaží budete tolerantnější k lidem kolem vás. Obyvatelé druhého patra často trpí depresemi, hodně sní a žijí v iluzích.

3. patro. Obyvatelé tohoto patra usilují o moc, autoritu a hmotné bohatství. Pro ně je velmi důležité vysoké postavení ve společnosti.

4. podlaží. Obyvatelé tohoto patra jsou často nespokojeni se svým životem. Neustále si stěžují na okolní realitu a bolestně vnímají kritiku na jejich adresu.

5. patro. Podle numerologie čísel páté patro podporuje kariérní růst a vyšší zisky.

Pokračování na další straně

1
2