Pomocí gest, pohledu, rysů obličeje a pohybů můžete vytvořit docela přesný psychologický portrét člověka. Odborníci mohou povědět vše o vaší osobnosti nebo skrytých obavách tím, že vás budou chvíli sledovat. Podívejte se na obrázek a najděte svou verzi.

Výsledky testů:

Obrázek č. 1

Vnitřní osobnost: Můžete obětovat své vlastní zájmy, abyste neubližovali ostatním.

Máte bohatou kreativitu, jste vtipný, obratný a pohotový, výmluvný, emotivní člověk, který má rychlou reakci.
Jste praktičtí, přitahovaní krásou a uměním, přemýšliví, ale někdy příliš citliví. Jste inteligentní, náročný člověk, stoupenec harmonie, umíte dobře řídit ostatní.

Většinu času mlčíte a mlčíte, toto je vaše jemnost – jste připraveni obětovat se, jen abyste nikomu neublížili. Není těžké to pochopit, potřebujete jen trochu flexibility a snů a mít kolem sebe lidi, kteří to pochopí.

Opravdu nemáte rádi ruch, nejlepší pro vás je příjemné prostředí a stejný vztah. Vaše největší slabost je příliš laskavé srdce. I když jste byli šokováni nebo zraněni, ale vinník se upřímně omluví, nebudete schopni odolat a odpustit všemu.

Pokračování na další straně

1
2