Nebezpečí č. 2: LED osvětlení prostřednictvím mitochondriální dysfunkce a potlačování tvorby energie podporuje chronická onemocnění

Důležité je, že LED světlo ovlivňuje fungování vašich mitochondrií a může stimulovat vznik zdravotních problémů, které mají původ v mitochondriální dysfunkci, jako jsou metabolická porucha a rakovina.

Chromofory jsou molekuly, které absorbují světlo. Optické tkáňové okno je v rozmezí od 600 do 1400 nanometrů, což znamená, že je téměř úplně pokryté částí blízkého infračerveného záření světelného spektra.

Toto optické tkáňové okno umožňuje záření pronikat dva a půl či více centimetrů do tělních tkání.

Chromofory se nacházejí ve vašich mitochondriích a aktivovaných molekulách vody. Ve vašich mitochondriích je i zvláštní molekula, zvaná cytochrom c oxidáza, která se v mitochondriích zapojuje do vytváření energie. Výsledným produktem je adenosin trifosfát (ATP) – buněčná energie.

ATP je palivo, které vaše buňky potřebují pro všechny své různorodé funkce, mezi které patří transport iontů, syntetizace a metabolismus.

Vaše tělo vytváří každý den obrovské množství ATP. A zatímco bez kyslíku dokážete přežít několik minut, kdyby náhle ustala veškerá tvorba ATP, zemřeli byste do 15 sekund. To je důvod, proč je osvětlení tak důležité.

Světlo je žalostně nechápáni a přehlížena část rovnice pro tvorbu biologické energie, zejména na úrovni mitochondriálního ATP.

Jelikož za zvýšenou tvorbu ATP je zodpovědný cytochrom c oxidáza , buňka má lepší přísun energie, což jí umožňuje lépe fungovat a toto platí bez ohledu na to, kde buňka sídlí.

Znamená to, že jaterní buňky s větším množstvím ATP budou schopny účinněji detoxikovat vaše tělo; fibroblasty ve vaší kůži budou schopny syntetizovat více kolagenových vláken a tak dále, protože ATP je velmi důležitý pro všechny buněčné funkce.

Hlavním poučením zde je, že tvorba vaší tělesné energie se netýká pouze příjmu potravy. Aby váš metabolismus fungoval optimálně, potřebujete se také vystavovat určitým vlnovým délkám světla.

To je další důvod, proč je světlo pro optimální zdraví tak životně důležité a proč je nejlepší se LED žárovkám vyhnout.

Nebezpečí č. 3: LED osvětlení zhoršuje váš spánek

LED osvětlení, včetně toho z elektronických obrazovek, tlumí i tvorbu melatoninu, čímž narušuje spánek, což může mít také dalekosáhlé důsledky pro vaše zdraví.

Na světlo citlivé buňky ve vašich očích zachycují modré světlo, což pak v suprachiazmatickom jádru, malé oblasti hypotalamu vašeho mozku, spouští odlišné procesy.

Jedním z nich je vyslání zprávy do vaší epifýzy, že když je hodně modrého světla, měla by ustát tvorba melatoninu, aby se dopomohlo k bdělosti.

Za normálních podmínek, když zapadá slunce a ubývá modrého světla, tvorba melatoninu stoupá, což vám pomáhá usínat.

Když jste ale neustále vystavováni obohacenému modrému LED světlu, zejména jasnému, tato večerní sekvence je přerušena, což vede k problémům se spánkem.

Výzkum vlastně potvrzuje, že „modré světlo z LED žárovek vyvolává v lidech na dávce závislé potlačování melatoninu“ .

Už jen dvě hodiny večerního dívání do tabletu stačí na potlačení přirozeného nočního zvýšení hladiny tohoto hormonu a výzkum ukazuje, že použití elektronického zařízení hodinu před spaním může oddálit usínání o více než hodinu.

Další studie, která porovnávala profily melatoninu u jedinců vystavených standardnímu pokojovému osvětlení (<200 luxů) versus tlumenému osvětlení (<3 luxy) zjistila, že vystavení se osvětlení místnosti před spaním zkracovalo čas zvýšených hladin melatoninu asi o 90 minut.

To znamená, že vám může trvat další hodinu a půl, než budete natolik ospalí, že po zalehnutí do postele usnete. Zkombinujte před spaním pokojové osvětlení s elektronickými displeji a snadno zjistíte, že se vám bude spánek vyhýbat celé hodiny.

Většina z nás ráda sleduje večer před spaním televizi jako formu relaxu. Já to rozhodně dělám a sleduji na Netflix spoustu skvělých dokumentárních filmů. Důležité zde je, že většina televizorů nedokáže odfiltrovat modré světlo.

Pokud ale jako televizní obrazovku používáte monitor počítače, můžete používat Iris; stačí si jen nainstalovat do počítače software pro filtrování modrého světla. To vám umožní bezpečně dívat večer televizi bez potlačení tvorby vašeho melatoninu.

Pro optimální zdraví se zaměřte na každodenní vystavení dennímu světlu

Dobrou zprávou je, že všechny tyto zdravotní nebezpečí můžete dát do pořádku úpravou svého světelného prostředí a opětovným synchronizován svého těla s přirozenými cykly světla a tmy.

Toto jsou čtyři hlavní doporučení:

1. V hlavních prostorách nahraďte LED žárovky obyčejnými

Přestože jsou LED žárovky opravdu energeticky účinnější, cena, kterou za to platíte svým zdravím, takové úspory nákladů daleko přesahuje.

V prostorách, v nichž během dne a večera trávíte většinu svého času, jako jsou kuchyně, jídelna, obývací pokoj a kancelář, nahraďte LED žárovky obyčejnými žárovkami a LED žárovky si nechte pro prostory, jako jsou chodby, toalety, garáž a veranda, kde je vaše vystavení se jejich světlu minimální.

Klíčovým slovem je zde HLAVNÍ oblasti. NEMUSÍTE nahradit všechny LED žárovky ve svém domě, jen ty, které používáte stále. V mém případě jde o kuchyň, ložnici a koupelnu.

Všechny ostatní pokoje mají LED žárovky, které se prakticky nikdy nezažínajú, když jsou ale rozsvícené a někdo jejich zapomene vypnout, nespálí se zbytečně mnoho elektřiny.

2. Během dne se vystavujte jasnému, přirozenému světlu

Intenzita světla je důležitá, neboť synchronizuje vaše řídící tělové hodiny, sestávající ze skupiny buněk ve vašem těle, zvaných suprachiazmatické jádra.

Tyto jádra se synchronizují s cyklem světlo-tma vašeho prostředí, když do vašich očí vstupují jisté vlnové délky světla.

Pro dobrý spánekpotřebujete správně sladěné cirkadiánní rytmy a krok č. 1 vám pomůže během dne zajistit dostatečnou dávku pobytu vystavení dennímu světlu.

Vaše epifýza vytváří melatonin zhruba tehdy, když se nevystavujete jasnému slunečnímu světlu během dne a v noci za úplné tmy.

Když jste celý den v tmě, vaše tělo neumí posoudit rozdíl a nebude optimalizovat tvorbu melatoninu. Ideální je svému cirkadiánní systému pomoci, aby se nově nastavil sám, a to tím, že jako první se mu ráno dostane 10 až 15 minut světla.

To vyšle silný signál vašim vnitřním hodinám, že nastal den, takže ho s menší pravděpodobností budou mást pozdější slabší světelné signály.

Kolem slunečního poledne si pak dejte další 30 až 60-minutovou „dávku“ denního světla.

3. V noci se intenzivnímu modrému světlu vyhněte

Melatonin funguje jako návěští vaší cirkadiánní fáze, nebo také biologické časování.

Za normálních okolností začíná váš mozek postupně zvyšovat tvorbu hormonu melatoninu kolem deváté či desáté hodiny večer, proto se cítíte ospalí.

Někde v rozmezí 50 až 10 000 luxů se nachází aktivační rozpětí, ve kterém světlo začne potlačovat tvorbu melatoninu.

Důležitá je však i vlnová délka. Červené a jantarově žluté světlo tvorbu melatoninu potlačovat nebude, modré, zelené a bílé světlo však ano.

Dbejte tedy na to, abyste po setmění vyhýbali hlavně modrým vlnovým délkám. Sem patří umělé osvětlení a světlo emitované elektronickými zařízeními, jako jsou váš televizor, počítač a jiné elektronické obrazovky.

Existuje celá řada způsobů, jak se večer, v závislosti na vašeho životního stylu a koníčků, vyhnout obohacenému modrému světlu, včetně následujících doporučení.

* Po setmění zhasněte nebo ztlumte všechna světla a alespoň hodinu před spaním (ideálně dvě hodiny a více) se vyhněte prohlížení TV či používání světlo vyzařující elektroniky.

* Pokud potřebujete osvětlení po západu slunce, přejděte na nízkowattovou klasickou žárovku nebo žárovku se žlutým, oranžovým, případně červeným světlem. Ideálním řešením je solná lampa s 5-wattovou žárovkou, která nebude bránit tvorbě vašeho melatoninu.

* Pokud používáte počítač, smartphone nebo tablet, nainstalujte si software blokující modré světlo, jako je Iris, nebo používejte jantarově zbarvené skla, které brání prostupu modrého světla.

Studie potvrdily, že při používání skel bránících prostupu modrého světla vytvářejí lidé stejné množství melatoninu jako při tlumeném osvětlení, a to i tehdy, když jsou v osvětlené místnosti, nebo používají technologie emitující světlo.

Další studie ukázaly, že lidem používajícím skla bránící prostupu modrého světla se velmi zlepšila kvalita spánku i nálada. Zlepšený spánek udávají i lidé pracující na změny, kteří je používají před spaním (tj ráno, když je bílý den).

4. Spěte ve tmě

Když nastane čas jít spát, zajistěte, abyste měli v ložnici co největší tmu. Bylo prokázáno, že vystavení pokojovému osvětlení potlačuje tvorbu melatoninu o více než 50%, ale o úbytek vašeho melatoninu se může postarat i malé množství světla.

Pouze zavřít oči nestačí, neboť světlo dokáže pronikat i přes vaše víčka (jak jsme již dříve uvedli, až do hloubky 2,5 cm).

Pokud jsou pro vás zatemňovací rolety přílišnou investicí, stejně a za daleko méně peněz poslouží i maska ​​na spaní. Mějte také na paměti, že škodlivý vliv může mít i digitální budík s LED displejem, takže ho buď vyměňte za jiný, nebo zakryjte displej.

K alternativním řešením patří sluneční budík, který vás budí postupným zvyšováním intenzity světla, čímž simuluje svítání, nebo mluvící budík určený pro zrakově postižené.

Zdroj:Badatel.net

1
2