Množství a kvalita světla, kterému jste každý den vystavováni, může mít nesmírný vliv na vaše zdraví. Nejzdravější světlo je samozřejmě přirozené denní světlo, které kromě tvorby vitamínu D ve vaší kůži má celou řadu dalších přínosů.

Naneštěstí však většina z nás tráví během dne jen velmi málo času venku, čímž přicházíme o tuto důležitou složku zdraví.

Ještě horší je, že většina lidí vyměnila své klasické žárovky – které nejvíce připomínají plné spektrum podobné přirozenému slunečnímu svitu – energeticky úspornými, světlo vyzařujícími diodami (LED), které mají celou řadu škodlivých zdravotních účinků.

LED žárovky vydávají velké množství agresivního modrého světla, které vytváří vysoké množství druhu reaktivního kyslíku (ROS) a oxidačního stresu, a chybí v nich blízké infračervené světlo, které by něco z těch škod pomáhalo neutralizovat.

Na tomto místě uvádíme některé hlavní nebezpečí LED osvětlení a nabízíme rady, jak tyto problémy řešit, abyste chránili své zdraví.

Hlavní problém s LED žárovkami sestává ze dvou aspektů:

  • zaprvé emitují přílišné množství modrých vlnových délek, které jsou obklopeny jinými vlnovými délkami, díky čemuž jsou pro volné oko neviditelné
  • zadruhé, v jejich spektru chybí vyvažující hojivé a regenerační frekvence blízkého infračerveného světla

Je v nich velmi málo červené a žádná infračervená, což je vlnová délka, potřebná pro opravu a regeneraci.

Když jste vystavování těmto vyšším množstvím frekvencí modrého světla, urychluje tvorbu nadměrného množství ROS, což přispívá k biologickému poškozování.

Když tedy používáte LED žárovky, vede to ke zvýšenému poškozování buněk a poklesu jejich opravy a regenerace. Konečným výsledkem, jak se dá očekávat, je zvýšené riziko chronických onemocnění a snížená schopnost léčit se.

Nebezpečí č. 1: LED osvětlení zhoršuje vidění

Jak již bylo zmíněno, téměř všem LED žárovkám chybí frekvence blízkého infračerveného záření, které by vyvažovaly jejich frekvence modrého světla.

Frekvence blízkého infračerveného záření jsou zvláště cenné pro léčení a ovlivňují vaše zdraví řadou důležitých způsobů. V očích vám blízké infračervené záření pomáhá podněcovat buňky sítnice k opravě a regeneraci.

Navíc LED žárovky emitují nadměrné množství digitálního modrého světla, což v kombinaci s nedostatkem frekvencí blízkého infračerveného záření vytváří ROS, tedy reaktivní kyslík.

To společně vysvětluje, proč jsou konkrétní LED žárovky takové škodlivé pro vaše oči.

Zřejmě víte, že modré světlo večer snižuje tvorbu melatoninu ve vaší epifýze. Ve své sítnici však máte i buňky, které jsou zodpovědné za vytváření melatoninu, který má přes noc regenerovat vaši sítnici.

Když používáte LED osvětlení po setmění, snižujete regenerační a hojivé schopnosti svých očí. Je asi zbytečné říkat, že nedostatek regenerace vede k degeneraci.

V tomto případě může degenerace vést k věkem podmíněné makulární degeneraci, která je hlavní příčinou slepoty u starých lidí.

Nedostatečné vystavování se slunečnímu světlu během dne se také dává do souvislosti s velkým nárůstem myopie (krátkozrakosti).

Denní světlo uvolňuje ve vaší sítnici dopamin, přičemž zpomaluje růst vašeho oka a z toho důvodu eventuálně zpomaluje prodlužování oka a změny vašeho vidění.

Modré světlo také snižuje produkci melatoninu, což kromě toho, že zhoršuje spánek, zvyšuje i riziko inzulínové rezistence, která zvyšuje i riziko myopie.

Pokračování na další straně