Charakter závisí na tvaru nosu: určujeme souvislost mezi fyziognomií a osobností člověka.

Někdy stačí jeden pohled, abychom pochopili, jaký druh člověka je před námi. Tyto myšlenky často zaháníme, považujeme je za chybné, ale podvědomá mysl má všechny důvody k tomu, aby takové závěry vyvodila.

Pečlivě se podívejte, jaký typ tvaru nosu máte, a zkontrolujte, zda se definice shoduje.

1. Nubian nose
Rovná linie nosu končí dolů.
Vyjádření vaší povahy je úžasné, jste nesmírně zvědaví, optimističtí a jste připraveni udělat cokoli pro nové znalosti. Zároveň jste celkem trpěliví a umíte přesvědčovat lidi.

2. Řecký nos
Pokud váš nos připomíná tvarované nosy starých Řeků, pak jste pragmatik, který žije rozumem. Zároveň jsou velmi oddaní a věrní svým blízkým, netolerují drby a nikdy je nedělají. Tajemství, které vám bylo svěřeno, zůstane tajné, jste velmi spolehliví a zodpovědní. Kromě toho nedůvěřujete lidem, kteří si vaši důvěru ještě nezasloužili.

Pokračování na další straně

1
2