Měli byste se uvolnit. Zbavte se na chvíli vnějších podnětů a zaměřte se na otázku. Teprve poté vyberte kartu.

Pokud nejste spokojeni s odpověďmi karet, zapamatujte si toto obecné rozložení a nemusí vyhovovat všem. Pro osobní rozvržení napište samostatně. A tato otázka se již týká zjevného problému, jehož příčina je většinou nepříjemná. Zvaž toto.

ODPOVĚĎ KARTY:

Věštění tarotem (Tarot)

Umírněnost

Má pro vás víc než jen lásku. Toto je stav mysli, který se objevil z nějakého důvodu. Vytvoření trvalo dlouho. Lidé mluví o takových vztazích – to je osud. U nového vztahu hraje karta trochu jinak. Místo lásky je tu touha muže upadnout pod ochranu žen, vrátit se do lůna své matky, kde je teplo a klid. Potřebuje vaši náklonnost a péči.

Věštění tarotem (Tarot)

Král vzduchu

Ve vztazích s vámi má představený muž maximální vypočítavost a ani to neskrývá. Má k tobě city, možná lásku, ale dost zvláštní. Ale dokud nepochopí, jak ziskové bude pro něj přiblížit se. Ve vztahu je milovníkem domova. Ty. ne romantik, který vám dá květiny, ale tiskněte, požadujte a prosazujte svou vlastní rutinu. A to bez ohledu na hloubku jeho citů k vám.

Pokračování na další straně