Genetika je jednou z nejzáhadnějších a nejzajímavějších věd. Dítě samozřejmě dědí geny obou rodičů, ale pokud má otec dominantní rysy, pak je s největší pravděpodobností získají i vaše děti. Ukazuje se, že genetika ovlivňuje nejen barvu očí a postavu, ale také lásku k riziku a dokonce i pózu ve snu!

Genetické vlastnosti, které děti dědí po svých otcích:

Srdeční onemocnění – Podle výzkumu provedeného vědci z University of Leicester mají muži, kteří nosí určitý typ chromozomu, téměř o 50% vyšší pravděpodobnost onemocnění postihujících koronární tepnu. Za určitých okolností se tato vlastnost přenáší na syny.

Duševní poruchy – Mezi duševní poruchy, které se přenášejí z mužů na děti, patří schizofrenie a ADHD. Jak otec stárne, riziko se zvyšuje s tím, jak se mužova DNA v průběhu let mění. Pokud jde o ženy, rodí se s určitou sadou vajíček a jejich DNA se nemění po celý život.

Křivé zuby – Mužské geny pro zuby a tvar čelistí jsou silnější než ženské geny. Od otce může dítě přijímat nejen křivé zuby, ale také slabou sklovinu.

Problémy s neplodností – Vědci tvrdí, že špatná kvalita spermií může být genetickým problémem. Pokud se dítě narodilo v důsledku IVF, pak s největší pravděpodobností bude také trpět neplodností.

Pohlaví dítěte – mužské geny určují pohlaví nenarozeného dítěte. Předpověď lze provést prozkoumáním rodokmenu otce. Pokud spermie nese chromozom X, pak po připojení k chromozomu X matky bude dívka. A pokud sperma obsahuje chromozom Y – chlapec.

Barva očí dítěte – Protože mužským genům dominují ženské geny, rysy obličeje a barva očí budou pravděpodobně stejné jako u otce.

Růst dítěte do značné míry závisí na otcovských genech. Vysocí otcové rodí vysoké děti.

Pokračování na další straně