Nebezpečné dny jsou chvíle, kdy musíte být opatrní. Astrologové hovořili o tom, které lednové dny budou nejnepříznivější. Během těchto období se snažte dodržovat doporučení odborníků a dívat se oběma směry.

Většina negativních lednových dnů je spojena s chováním Merkuru. Můžete dokonce říci, že do určité míry bude leden pod jeho kontrolou. Stín této planety může dopadnout na každého. Mnohým problémům se však lze vyhnout. 

5. ledna – spojení Merkuru a Pluta

První nebezpečný den bude spojen s oblastí lásky a komunikace. Pluto a Merkur jsou v tomto ohledu podobné, protože obě planety ovlivňují komunikační schopnosti člověka. Lednový aspekt odhalí to nejnegativnější, co oba vesmírné objekty nesou. 5. dne jsou možné bezdůvodné stížnosti, vážné hádky a problémy v rodině. Každý, kdo bude v tento den v práci hodně komunikovat, by měl být při výběru slov odpovědnější. Snažte se neurazit partnera a nepřerušujte všechny pokusy manipulovat s vámi zjednodušenými formulacemi nebo frázemi s neurčitým významem.

Pokračování na další straně