1. Žena byla postavena na roveň muži v právu přijímat sexuální rozkoš.

2. Římané sdíleli lože s milenci nebo otroky, nebo dokonce s oběma zároveň, muži se utěšovali se ženami jednodušších vrstev nebo v lázních, s placenými kněžkami nebo kněžími lásky.

3. „Kdo se nebaví, nemůže těšit.“ Omezení, pokud existovala, byla společenského řádu. Urozeným boháčům bylo například zakázáno mít styky se ženami své vrstvy – aby se předešlo problémům s dědictvím v případě nemanželského dítěte.

4. Představený mohl ústní požitky pouze přijímat, ale nijak dávat – Římané zacházeli s ústy se zvláštním rozechvěním. Odsuzována byla i pasivní homosexualita.

5. Tělesné radovánky mužů s muži byly považovány za samozřejmost, ale být pasivním partnerem člověka z nižší třídy znamenalo poklesnout v očích společnosti a zbavit je práva účastnit se voleb nebo zastupovat jejich zájmy u soudu.

Pokračování na další straně