Někdy řidič zjevně poruší předpis, dojde k nehodě, ale porušení se nepočítá jako chyba. Magická slova jsou  kontext nezákonnosti“ nebo „ochranný účel normy“ . Abych vysvětlil dva případy, které se mohou stát každý den. 

Stopka

Pan M. chtěl přejít křižovatku rovně. Vozidla nepřicházela ani zprava, ani zleva; I přes stopku vjel do křižovatky bez zastavení. Tam narazil do protijedoucího řídítka, který se chystal odbočit doleva. Měl „pouze“ podřízený stůl, a proto se považoval za nevinného.

Přestože pan M. zjevně nerespektoval stopku, právník klubu požadoval (právem!) 100% od druhé strany. Pojištění levotočivé zatáčky muselo platit, protože o této konstelaci již rozhodl Nejvyšší soud. Značky „dej přednost“ a „stůj“ tedy platí pouze pro příčný provoz (kromě dodatkové tabulky o zvláštním průběhu přednostní komunikace). Mezi dvěma protijedoucími řidiči platí obecná pravidla přednosti: rovně před odbočením vlevo! Ignorování stopky zde nemá negativní vliv. Jak říká Nejvyšší soud: Neexistuje žádný kontext nezákonnosti. Pan M. samozřejmě může dostat sankční mandát.

Pokračování na další straně