15 let se všichni sousedé smáli milionáři, který žil v obyčejné stodole. Muže unavilo to vydržet a pozval posměvače na návštěvu.

Angličan Alan Yeomans postavil svou stodolu na předměstí Derbyshire. Zvenčí vypadal jeho nápad velmi nereprezentativně: stěny bývalé stodoly jsou obloženy zeleným obkladem, ve kterém jsou zabudovány dveře, a je celá obložena otlučenými cihlami.

Samozřejmě bylo čemu se smát. Alan se vhodně oblékl a sousedé se před ním hrdě chlubili svými sídly.

Vše se v mžiku změnilo, když majitel stodoly všechny pozval na návštěvu.

Pokračování na další straně