Žena navštívila lékaře, protože jíž dlouho trpěla bolestí hlavy. Co lékař objevil a co bylo tedy příčinou těchto bolestí?

Žena trpěla již delší dobu hroznými bolestmi hlavy, a tak se rozhodla navštívit lékaře.

Jenže bolestí to nekončilo. Žena slyšela ve svém uchu divné šumění a zvuky, které jí velmi znepokojovaly.

Takto se trápila celý týden, než se rozhodla vyhledat odbornou pomoc.

Pokračování na další straně…