Mladá žena podezřívala svého přítele z nevěry, a tak vymyslela plán, kterým ho měla nachytat. Rozhodla se, že napíše stručný dopis, ve kterém mu oznámí, že ho už nemiluje a odchází.

Tento dopis položila na postel, schovala se pod ni a čekala, dokud se její partner vrátí domů. Když se muž vrátil, všiml si, že jeho přítelkyně není doma, a tak si uvařil jídlo a šel se osprchovat.

Pokračování na další straně

1
2