Co by měl nyní dělat? Dokážete najít správnou cestu?

Jaký plán můžeš dát chlapci, aby si zachránil život?

Obrázek níže zobrazuje muže podávajícího z větve stromu s mnoha různými způsoby, jak zemřít.

1. Had visí na stromě a čeká na zásah, pokud půjde správně.

2. Lev hladově řve na zemi, poblíž stromu, pokud se tudy pokusí jít.

3. Dva krokodýli s obřími čelistmi čekají ve vodě – zdá se, že ho ani nenechají dosáhnout do vody, než ho roztrhají na kusy.

4. U stromu je pistole. Můžeme to použít.

Jaký plán můžeš dát chlapci, aby si zachránil život? Řešení je celá řada!!

Pokračování na další straně