Vyberte si osobu, kterou byste ve tmě chtěli nejméně potkat, a objevte, co se skrývá hluboko ve vás!

V roce 1935 vyvinul maďarský psychiatr Leopold Soni tzv. sondový test, který chtěl odhalit skryté vlastnosti člověka, to, co hluboko v sobě potlačujeme.

Jeho teorie byla, že podobnosti jsou přitažlivé, což znamená, že pokud vám někdo z lidí na obrázku připadá atraktivní, znamená to, že máte nějaké podobnosti. Na druhou stranu, když si určíte, který z nich vás nejvíc děsí, objevíte věci, které v sobě potlačujete.

Skutečný test psychiatra byl rozsáhlejší, obsahoval 48 fotografií a vysvětlení, později však vznikla zkrácená verze, která odhaluje to, co podle stejného principu podvědomě skrýváme.

Vyberte si z fotky osobu, která vás nejvíc děsí, a podívejte se, co o vás prozradí:

Obrázek 1: Sadista

Pokud vás první osoba na fotografii děsí nejvíce, pravděpodobně máte směrodatný postoj jako rodič nebo učitel. Potlačujete skutečnost, že rádi ovládáte ostatní, stejně jako ostatní vládli vám, když jste vyrůstali. Jste „pasivní“ a přátelští, rádi se líbíte druhým, ale máte sklony k defenzivě nebo pasivně-agresi, když se cítíte ohroženi. Hluboko uvnitř rádi vidíte utrpení jiných lidí, fyzicky nebo emocionálně.

Obrázek 2: Epileptik

Pokud vás osoba na druhé fotce děsí nejvíce, pravděpodobně na pohyby reagujete poměrně intenzivně a potlačujete negativní emoce. Velmi se snažíte tyto pocity nikdy nedávat druhým najevo, a abyste to skrývali, jste k ostatním velmi přátelští a oni vás vnímají jako klidného a spolehlivého člověka. Pod tlakem ale můžete „explodovat“.

Pokračování na další straně