Měsíc je mystická, tajemná a extrémně mocná síla v našem světě. Ukázalo se, že tato tichá a pokorná síla nás ovlivňuje, ale může vaše vizuální volba Měsíce odhalit vaši skutečnou osobnost? Může vám ukázat, co vám vaše podvědomí chce říct, abyste se změnili k lepšímu?

Vyberte si obrázek Měsíce a objevte svou pravou osobnost.

  1. Jste soucitný

Vaše citlivost vůči světským potížím z vás dělá mimořádně laskavého, velkorysého a milovaného člena společnosti.

Máte touhu uspokojit potřeby ostatních, které vidíte.

Sice pro tento týden máte sotva dost, ale když někoho uvidíte hladového, pak obětujete jídlo, aby ten druhý hlad neměl.

Vaše nezištnost v životě je nejdůležitější vlastností, kterou vás lidé popisují.

Možná ignorujete, že máte své vlastní touhy, potřeby, pocity, talenty a život obecně.

Můžete se tak přehnaně soustředit na ostatní, že ztratíte to, čím jste, a nedokážete nasytit svůj vlastní život, abyste prosperovali – a můžete se dokonce stát závislými na prožívání těch, kterým pomáháte.

Udělejte si čas pro sebe a zapamatujte si své jedinečné hodnoty, prozkoumejte a využijte svůj talent a vybudujte si své vlastní prostředí pro pohodu.

  1. Jste kreativec

Vaše prostředí je vysoce esteticky a emocionálně založené.

Vhledová, jemná a emocionální stránka vás velmi uvědomuje. Vaše smyslnost vás však vede k materialistickým snahám.

Váš život se pravděpodobně skládá z vln rozkoše a altruismu vůči ostatním.

Možná ignorujete to, že excesy v životě vás mohou držet daleko od vašeho plného potenciálu.

Trávíte dlouhé hodiny hraním, přejídáním nebo oddáváte se radovánkám?

Všechny excesy mohou snadno ukrást energii, produktivitu a kreativní šťávy.

Otupuje váš přirozený jas a potlačuje řízení životnosti.

Snažte se být umírnění a snižte intenzitu, abyste měli energetické zásoby na věci, které jsou pro vás z dlouhodobého hlediska důležité, místo pouhého cvičení okamžitého uspokojení.

Pokračování na další straně